|optimize: 800x600|update: 2012|
 počet prístupov:
stredisko evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku domov dôchodcov a domov sociálnych služieb košeca
evanjelická diakonia charita