Galéria

  » SVEDECTVÁ z poriadaných akcií  
   
         
  » NAŠE STREDISKO  
  Naše stredisko poskytuje svoje služby v novovybudovaných a novozariadených priestoroch.  Čistota, poriadok, prívetivý personál a príjemné prostredie sú zárukou "rodinnej" atmosféry, ktorá v našom stredisku vládne.  
 

 
  Stredisko Evanjelickej diakonie Košeca  
 

 
  Nová výsadba nádvoria strediska Vozový park  
 

 
  Oltárna časť kaplnky Bohoslužobné nádoby  Organ v kaplnke  
 

 
  Recepcia Naša knižnica Spoločenská miestnosť  
 

 
  Ambulancia Kuchyňa Výťah  
 

 
  Vlastná práčovňa a žehliareň Plynová kotolňa so solar systémom  
     
         
  » Služby nášho strediska  
  Poskytované služby v našom stredisku zabezpečuje kvalifikovaný a prívetivý personál, ktorý dopĺňajú dobrovoľníci, či praktikanti.  
 

 
  Personál nášho strediska Časť personálu Naše opatrovateľky  
 

 
  Masáže a vodoliečba Hydromasáž Rehabilitácia  
 

 
  Životné jubileum obyvateľky Pomoc pri obede Štedrý večer  
 

 
  Zber úrody Spracovanie úrody Obyvatelia sa aktívne zapájajú do chodu zariadenia  
   
 

Exkurzia zo zdravotnej školy

Pravidelné cvičenie s terapeutkov

Pán kuchár

 
   
  Kadernícke služby Kvetinová výzdoba Hostia z púchovského d.dôchodcov  
 

 
  Návšteva v CZ Lazy pod Makytou Posedenie Nedeľa diakonie na štadióne v Košeci  
 

 
  Návšteva CZ Krpeľany Občerstvenie tela Záujem médií o SED  
   
  Br. Štefan Enekeš s manželkou Rozlúčka so Štefanom Enekešom - dobrodincom SED   
   
  Na dištriktuálnom dni VD ECAV v Liptovskom Mikuláši  
 


  
  
Predvianočné aktivity v SED Košeca ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
         
  » Bohoslužobný život v obrazoch  
     
  Novočná Svätá Omša 2019  
 

 
 

 
  Slávnosť 20. výročia Evanjelickej diakonie na Slovensku a 15. výročia založenia SED Košeca
15. septembra 2011
 
 

 
  Služby Božie s novokňazom Mgr. J. Pacekom  
 

 
 

 
  Z posviacky bloku "C" SED Košeca
Nedeľa diakonie, 16. maja 2010
 
 

 
  Z posviacky budovy SED  
   
  Slávnostné sl. Božie pri posviacke SED  
   
  Nedeľa diakonie 2008  
   
  Nedeľa diakonie v kostole Vianočné služby Božie Prisluhovanie sv. Večere Pánovej  
 

 
  Z návštevy biskupa ZD ECAV M. Krivdu v SED  
   
  Návšteva riaditela diakonie Ing. Hubu
s hosťami z nemeckej diakonie
Ekumenické bohoslužby v SED Walldorf SRN - 10. výročie SED  
 

 
  Návšteva biskupa Dr.Julyho zo SRN v SED Návšteva z Kanady - Rev. D. Tóth  
   
  Z návštevy J. Hillgera, farára Wittenberg - Könnern SRN  
 

 
  Návšteva predstaviteľov rím.-kat. cirkvi   Návšteva z Čs. cirkvi husitskej Návšteva Ing. A. Barcíka, gen. riaditeľa PC Ladce  
 

 
    Sv. Jur pri Bratislave - položenie základného kameňa nového diakonického centra  
 

 
  Slávnostné služby Božie - 5. výročie SED 3.10.2009, za účasti gen. biskupa ECAV Mgr. Miloša Klátika, PhD.  
 

 
  Návšteva z VUC Trenčín Návšteva JUDr. J. Jurana,
riaditela MK SR
Návšteva z USA  
 

 
  Dar z USA Ocenenie od starostu k živ. jubileu Európsky program Luxemburg  
 

 


      
  

  Vzácne návštevy v SED Košeca

 

 
         
  » Kultúrno-spoločenský život v SED  
  V našom stredisku vytvárame vhodné podmienky pre bohatý kultúrno-spoločenský život. Svedčia o tom i nasledovné obrázky. Vystúpenia spevokolov či hudobných skupín, vianočné vystúpenia detí, hudobné
večery s harmonikou, či priateľské posedenia sú obľúbeným spestrením denného programu našich obyvateľov.
 
      
 
 
  Návšteva Svätého Mikuláša (2018)  
   
  Rozlúčka s dlhoročným pracovníkom Stankom Palčekom pri odchode na dôchodok  
 

 
  Vianočný pozdrav vedeniu SED od klientov (Vianoce 2018)  
 

 
  Hudobný večer pri harmonike
s ľudovou piesňou
Koncert skupiny GORAST
z dubnickej väznice
Výlet obyvateľov na Bradlo  
 

 
  Vystúpenie skupiny z ÚNVK Vystúpenie folklóristu p. Ďuriša Praktikantka zdravotnej školy  
 

 
  Vystúpenie detí zo ZŠ Spevokol z Tr. Stankoviec   Návšteva detí z CZ Nitra  
 

 
  Súbor Mladosť na nádvorí SED Vystúpenie spevokolu ICHTHYS Návšteva z USA  
 

 
  Sladká odmena Každoročné rozdávanie vianočných balíčkov Samaritán Purse  
   
  Návšteva troch kráľov Novoročné divadelné predstavenie Životné jubileum  
 

 
  Návšteva z CZ Lazy Pod Makytou spojená s vystúpením spevokolistov, mládežníkov a detí Spevokol z Wisly - Poľsko  
 

 
  Posedenie na nádvorí strediska Návšteva na Luciu Životné jubileum  
 

   
   
  
Stíšenie na hore Butkov ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
     
  » partnerské zahraničné zariadenia  
  V dnešnej dobe je náročné zabezpečiť prevádzku domova dôchodcov so všetkými službami, ktoré v našom zariadení poskytujeme. Preto je dôležité udržiavať partnerstvá s podobnými zariadeniami v zahraničí, ktoré nám výrazne pomáhajú a v hojnej miere nás podporujú. Dôkazom našich dobrých partnerstiev sú nielen nasledovné fotografie ale tiež odkazy na partnerské zariadenia v časti "linky".  
 

  
  

Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy ČLÁNOK - KLIKNITE TU
 

 
 

     
    

Vzácne životné jubileum - Elly Rauh (Wittenberg)  ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
 

  
  
  Svedectvo viery a služby - stretnutie po tridsiatich rokoch ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
 

  
  

Zo 47. dňa Slovinskej evanjelickej diakonie - Podpornica ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 

 
 

 
    Z návštevy v Slovinsku  
 

 
    500 rokov kostola Konnern (Nemecko)  
 

 
    150. výročie založenia bavorskej diakonie (Neuendettelsau-Nemecko)  
 

 
  Návšteva vedenia SED u krajinského biskupa F.O.Julyho v Stuttgarte  
 

 
  Výročie zboru ECAV v Prahe Biskup rev. D. Stechholz, Ľ. Marcina, rev. D. Tóth Z ordinácie novokňaza
v Kitschiner - Kanada
 
 

 
  80. narodeniny Elly Rauh - SRN Lutherstadt Wittenberg - SRN Medzi krajanmi na Floride - USA  
 

 
  Posedenie s priateľmi vo Wasungen-SRN Univerzitná nemocnica
M. Luthera Bernburg - SRN
Hostia zo zámoria (USA, Kanada)  
   
  Kirchentag - Stuttgart SRN Návšteva Ev. chrámu v Ríme
- prezentácia diakonie
Spomienka na zakladateľa poľskej diakonie, ev. kostol Cieszyn  
 

 
  Ev. dóm Frauenkirche
Drážďany (SRN)
Ev. katedrála Münstern
Ulm (SRN)

Ev. katedrála ap. Petra a Pavla
Riga (Lotyšsko)

 
 

 
    Zakladatelia košeckého SED S prezidentom Lutheran Haven
Oviedo USA
S krajinským biskupom F. O. Julym
Stuttgardt (SNR)
 
         
  » Z pôsobenia br. Ľ. Marcinu v CZ ECAV Pov. Bystrica (od 1.12.2009)  
 

 

   
Z návštevy pracovníkov SED Košeca u krajanov v Kanade  ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
Pohrebná rozlúčka s bratom Mgr. Miroslavom Kortmanom  ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

      

Veľkopiatočné pašiové služby Božie v Považskej Bystrici  ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

  

Pamiatke ThB. Pavla Uhorskaia ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
 


  
  
  
  
   
  
Slávnostný začiatok cirkevného roka v Považskej Bystrici ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
 

 
  
Detský tábor ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

 
 

    
  
  

Ekumenické Bohoslužby v Považskej Bystrici ČLÁNOK - KLIKNITE TU

 

            
    

Slávnostné služby Božie 3.11.2013 v Považskej Bystrici  ČLÁNOK - KLIKNITE TU

VIDEOZÁZNAM - KLIKNITE TU

 

 
   
  Ocenenie mesta br. diakonovi Ľ. Marcinovi  
   
  Letný tábor 2013  
   
  Zborový dom v PB - pôvodný stav Zborové centrum - návrh prestavby Novozriadená kancelária F.Ú.  
   
  Svietnik v predsieni kostola Bohoslužobné nádoby Socha M.Luthera  
   
  Realizácia nadstavby veže Kostol s novou vežou a krížom Nová zborová sieň  
   
  Zrekonštruované priestory pre deti a mládež  
   
  Z návštevy predstavitelov ECAV Vianoce 2010  
   
  Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia položenia Základného kameňa Zborového domu,
posviacky novej veže, obnoveného kostola a zborových priestorov
 
   
  Bodiná - posviacka Kostelec - ekuména Dar z NSR pre NsP PB
(22 postelí a stolíkov)
 
   
  Životné jubileum vrchnej sestry
Anny Kušnírovej
Vysluhovanie VP z kalicha
Bonia Anno1611
Sviatosť Krstu  
   
   
  Konfirmácia v CZ ECAV Považská Bystrica 2012  
   
  Konfirmácia v CZ ECAV Považská Bystrica 2013  
   
  Sadenie stromu reformácie  
   
  Mgr. Jozef Havrila, senior - kázeň Poďakovanie za úrody zeme (2012) konfirmačná príprava 2011/2012  
   
  Životné jubileum br. Ľ. Marcinu  
         
  » Z pôsobenia br. Ľ. Marcinu v CZ Košeca a púchov  
   
  Košecký cirkevný areál
pred príchodom br. Marcinu
Košecký ev. kostol vystavaný
za pôsobenia br. Marcinu
Pohľad z chóru košeckého kostola  
 

 
  Z posviacky novopostaveného kostola v Košeci Návšteva z Martin-Luther-Bund SRN  
 

 
  Besiedka - filiálka Dubnica Detský zbor ECAV Košeca na návšteve v Piešťanoch Mládež - filiálka Dubnica  
 

 
  Evanjelizacia v Novej Dubnici - kinosála Pohľad do hľadiska na účastníkov evanjelizácie Služby Božie v Novej Dubnici  
 

 
  Seniorálne stretnutie mládeže Košeca Konfirmácia r. 2000  
   
  Oltár v dubnickej modlitebni Oltár nového košeckého kostola Br. Marcina pred oltárom svojho rodného púchovského CZ  
         

 

[>[[[[www.diakoniakoseca.sk]