O nás

 

Podporte našu službu!

Aj tento rok sa uchádzame o vašu podporu formou 2% z vašich daní.

Ďakujeme, že nám aj touto formou zachovávate priazeň.

TLAČIVO - Vyhlásenie o poukázaní daní TU.

 

 

  Kontaktné údaje  
 


Stredisko Evanjelickej DIAKONIE

Košeca 898
018 64
 

info@diakoniakoseca.sk


 Tel, fax: 042/ 444 1528,  444 1529
www.diakoniakoseca.sk
 

IČO 31116981


Naše stredisko sa nachádza na hlavnej infraštruktúrnej tepne (železnica a diaľnica), ktorá spája východ a západ Slovenska a preto má vynikajúcu dostupnosť zo všetkých regiónov.
<<ako sa k nám dostanete>>

 
 


Krízový plán pri riadení činností
zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu
COVID-19, resp. iných prenosných ochorení

 

 
  ZáKLADNá CHARAKTERISTIKA  
 

účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s celoročným pobytom určené prednostne pre obyvateľov Trenčianskeho regiónu a pre členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby.

Kapacita zariadenia: 70 lôžok, z toho 40-Zariadenie pre seniorov, 30-Zariadenie opatrovateľskej služby
Počet zamestnancov: 45  v pracovnoprávnom vzťahu,
Návštevné hodiny: od 13.00 do 17.00 hod. denne

 
     
  VEDENIE  
 

Ing. Martin Melišík, PhD.

predseda správnej rady
 

Ľubomír Marcina
správca - štatutár
 

Ing. Marcel Breče
riaditeľ - štatutár
     

Členovia Správnej rady:
 
Ing. Jakub Rosa 
 Milan Hlavatý
 Ing. Jozef Šutara
 Ľubomír Marcina
 MUDr. Zlatica Krupičková

Revízna komisia:
Ing. Jakub Rosa
Ing. Vladimír Krupi
čka

Právne zastúpenie:
JUDr. Peter Handiak
člen Legislatívnej rady vlády SR

 
     
 

 

 

 

[www.diakoniakoseca.sk]