Dokumenty

  » PRE ZÁUJEMCOV O NAŠE SLUŽBY  
 

>Žiadosť o umiestnenie 1.strana 2.strana (tlačte na jeden list A4 obojstranne!!!)
>
Vyjadrenie lekára (príloha k žiadosti)  1.strana 2.strana (tlačte na jeden list A4 obojstranne!!!)

 
     
  » SVEDECTVO VIERY A SLUŽBY - časopis nášho strediska  
 

>Elektronický archív časopisu Naše stredisko vydáva svoj vlastný časopis, prostredníctvom ktorého pravidelne informujeme o udalostiach a živote v našom zariadení.

 
     
  » Články, príspevky....  
 

>Uvedenie knihy Š. Gašek: Svedectvá o Stvoriteľovi

>Z návštevy u biskupa F.O.Julyho v Stuttgarte (október 2007)

>Správa z Tatranskej Štrby (31.10.2007)

>Z návštevy u krajanov v KANADE 

 
     
  » DUCHOVNÉ SLOVO...  
 

>Štefan Gašek: Staroba

>Jubilejný 100. ročník Svetového dňa modlitieb za jednotu kresťanov (január 2007)

>Modlitba za cirkev (Štefan Gašek)

>Modlitba za jednotu cirkvi (Štefan Gašek)

>Rozlúčka so Štefanom Enekešom - dobrodincom strediska (pohrebná kázeň) 

>Nestačí len kázať evanjelium... (Kázeň prof. ThDr. Igora Kišša na slávnosti diakonie v Košeci dňa 7. mája 2006)

>Bol som nemocný... (článok Ľubomíra Marcinu) 

>Kázeň br. biskupa prof. ThDr. Júliusa Fila

 
     
  » SYMBOLY  
 

>Hymna SED Košeca

>Znak DIAKONIE

 

 
     
  » Rôzne  
 

>Operácia Jakub (2013)

>Príhovor PhDr. Ľubici Juríčkovej, poddozorkyne CZ ECAV Pov. Bystrica (2013)

>Slávnosť 20. výročia Ev. diakonie a 15. výročia SED Košeca

>Zvláštne príležitosti strediska v roku 2006

>Ďakovný list nášmu stredisku

>Charitatívne stredisko evanjelickej diakonie ďakuje...

>Spomienka na slávnosť poďakovania za úrody zeme (14.10.2007)

 
 
 

 

[www.diakoniakoseca.sk]